4 / 11
Leonardo da Vinci
„Obraziłem Boga i rodzaj ludzki, ponieważ moja praca nie osiągnęła jakości, jaką powinna posiadać”. Włoski malarz, filozof, architekt, wynalazca, matematyk wypowiedział te słowa 2 maja 1519 r.
+

© Courtesy of the Leonardo da Vinci International Committee