6 / 11
George Harrison
„Kochajcie się” – przekazał angielski muzyk swojej rodzinie 29 listopada 2001 r.
+

© AF Archive/Cinetext/Morgan/Mary Evans Picture Library/East News