3 / 10
Stare Powązki
Założony pod koniec XVIII w. zabytkowy warszawski cmentarz, pełen pięknych nagrobków. Pochowani tu są m. in. bohaterowie polskiej historii, artyści, naukowcy, politycy, sportowcy, żołnierze.
+

© Adam Burakowski/REPORTER