3 / 7
Kolory El Greco
Obraz jest ilustracją fragmentu Apokalipsy św. Jana zaczynającego się od słów „A gdy otworzył pieczęć piątą...”. We fragmencie mowa o duszach męczenników, które otrzymują z nieba szaty. W Piśmie Świętym szaty opisane są jako białe. U El Greco są kolorowe! Kolory na tym obrazie są ważne, mają w sobie coś mistycznego. Ich dobór potęguje odczucie tajemnicy, dziwności, schyłkowości.
+