5 / 9
Św. Germana Cousin, zdeformowana
Germana Cousin (1579-1601) w czasie swojego krótkiego życia doświadczyła wielu udręk i cierpienia. Urodziła się z gruźlicą węzłów chłonnych. Choroba ta spowodowała deformację ciała, w tym prawego ramienia dotkniętego częściowym paraliżem. Maltretowana przez macochę, w modlitwie odnajdywała pocieszenie i wytrwałość. Jej samotne życie i nękanie, które znosiła, stały się dla niej źródłem błogosławieństwa i pokoju.
+

© Public domain