2 / 5
Okazywali pełen miłości szacunek dla ludzi wszystkich przekonań
Przez wszystkie lata wspólnego życia małżonkowie praktykowali „szacunek dla przekonań innych, kierując się niemal niepojętą miłością zaczerpniętą ze słów Ewangelii”.
+

© Shutterstock | Gorodenkoff