5 / 5
Dawali świadectwo Bożej miłości
Bogate życie duchowe tej pary, najpierw Elżbiety, a potem Feliksa, jest promiennym świadectwem nie tylko dla mężczyzn i kobiet ich czasów, ale także dla całego świata. Ich spuścizna chrześcijańskiego świadectwa żyje do dziś.
+

© Fantom_rd | Shutterstock