11 / 12
Spotkanie papieża Franciszka z głową Greckiego Kościoła Prawosławnego Hieronimem II. 4 grudnia 2021
+

© AFP POOL/Associated Press/East News