12 / 12
Św. Jan Paweł II (1920-2005)
Papież w latach 1978-2005. Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Poprzez to wydarzenie chciał zbliżyć się do młodych ludzi i przekazać im swoją wiarę w Chrystusa. Od 1986 roku Światowe Dni Młodzieży gromadzą miliony młodych ludzi ze wszystkich kontynentów. W tym roku odbędzie się ich 38. edycja.
+

© Rogelio A. Galaviz C. | Flickr CC by NC 2.0