2 / 12
Bł. Marceli Callo (1921-1945)
Francuz z Rennes był skautem, a potem członkiem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Robotniczej. W 1944 r. trafił do obozu koncentracyjnego za prowadzenie działań religijnych, „nadto katolickich” i tym samym postępowanie ze szkodą dla III Rzeszy. Był zawsze uważny na cierpienia innych i starał się ich zachęcać do wiary. Zmarł w wieku 24 lat i jest prawdziwym przykładem altruizmu i braterstwa.
+

Marcel Callo © Archives Ouest-France | Fair Use