4 / 12
Bł. Carlo Acutis (1991-2006)
„Wszyscy ludzie rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie” – mówił włoski nastolatek Carlo Acutis. Przez całe swoje krótkie, bo 15-letnie życie Carlo starał się postępować zgodnie z Bożym zamysłem, wykorzystując na przykład swoje zdolności komputerowe w służbie ewangelizacji. Stworzył internetową bazę danych na temat cudów eucharystycznych, przekazywał też wielu młodym ludziom swoją miłość do Eucharystii.
+

© Les amis de Carlo Acutis