2 / 10
Rozpoznawalna na całym świecie fasada katedry w Mediolanie.
+

© Jiuguang Wang | CC BY-SA 3.0