6 / 10
„Św. Ambroży chrzci św. Augustyna”, Niccolò di Pietro (1405-1410), Pinacoteca Vaticana.
+

© Sailko | CC BY 3.0