9 / 10
Grób św. Karola Boromeusza w krypcie mediolańskiej katedry.
+

© Daniel Case | CC BY-SA 3.0