4 / 8
Pana Romana
Znajdowała się tu niewielka działka rodziny o. Pio. Obecnie zbudowano tu kapliczkę, także chętnie odwiedzaną przez pielgrzymów.
+

© Gianfranco Vitolo - CC BY-SA 2.0