10 / 10
Zdjęcia z renowacji bazyliki po trzęsieniu ziemi w 2010 roku.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman, OFS