7 / 10
Kaplica, w której znajduje się grób papieża Celestyna V w bazylice Santa Maria di Collemaggio w L'Aquila.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman, OFS