5 / 11
Wierni na Rynku Głównym w Krakowie. Transparent z napisem „Jesteśmy z Tobą, Papieżu Nadziei”.
+

© Archiwum IPN w Krakowie | IPNKr-7-7-1-62