6 / 11
Jan Paweł II wita dwóch kombatantów na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie.
+

© Archiwum IPN w Poznaniu (IPN Po 31/9) | IPNPO-7-7-1-35