8 / 11
Jan Paweł II pozdrawia wiernych zgromadzonych na błoniach jasnogórskich.
+

© Archiwum IPN w Poznaniu (IPN Po 31/9) | IPNPO-7-7-1-111