3 / 12
Msza otwarcia ŚDM w Lizbonie

©️ Joao Lopes Cardoso / JMJ Lisboa 2023