5 / 12
Msza otwarcia ŚDM w Lizbonie

© Julia Silva / JMJ Lisboa 2023