6 / 12
Msza otwarcia ŚDM w Lizbonie

©️ Julia Silva / JMJ Lisboa 2023