9 / 12
Msza otwarcia ŚDM w Lizbonie

© JMJ Lisboa 2023