3 / 11
Gdy Paweł VI pielgrzymował do Ziemi Świętej, Jerozolima była podzielona między Izrael a Jordanię. Ojciec Święty spotkał się z prezydentem Izraela Zalmanem Shazarem.
+

© AFP