7 / 11
W czasie pielgrzymki Pawła VI do Ziemi Świętej doszło do historycznego spotkania z honorowym zwierzchnikiem prawosławia –  patriarchą Atenagorasem.
+

© AFP