5 / 8
Piękna pocztówka do rozsyłania zasługująca na „franciszkańską refleksję”.
+

© Kasper Mariusz Kaproń Ofm