6 / 8
„Chcemy, żeby klasztor był miejscem prawdziwego pokoju i harmonii. W naszym ogrodzie chcemy oglądać wiele roślin, chcemy widzieć należycie zadbanych ludzi, szczególnie tych najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, aby mogli otrzymać to, czego potrzebują – przynajmniej talerz jedzenia”, powiedział o. Kasper.
+

© Kasper Mariusz Kaproń Ofm