2 / 7
Dziadek w armii austro-węgierskiej.
+

© fot. archiwum prywatne