4 / 7
Księga pogrzebowa szpitala nr 1828, Rzeszów.
+

© fot. archiwum prywatne