5 / 7
Rozkaz dzienny jednostki wojskowej.
+

© fot. archiwum prywatne