7 / 7
Akt zgonu wydany przez szpital Armii Radzieckiej.
+

© fot. archiwum prywatne