8 / 12
Nowy parafianin

© fot. archiwum ks. Łukasza Chłopka