1 / 11
Skoro zaczęliśmy od Betlejem – gdy niedaleko Bazyliki Narodzenia znajdziemy tzw. Grotę Mleczną, trafimy do kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tam w 2016 powstało Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, gdzie monstrancję stanowi wielki, bursztynowo-złoty tryptyk zbudowany i zaprojektowany przez Polaków. Bez przerwy modlą się tam siostry z klauzurowego Zgromadzenia Wieczystych Adoratorek Najświętszego Sakramentu. Obok Groty jest sklepik, gdzie znaleźć można liczne świadectwa małżeństw z całego świata, również z Polski, którzy po modlitwie w tym miejscu, a czasem także zastosowaniu specjalnego wapiennego proszku z groty, doczekali się potomstwa, co wcześniej wydawało się sprawą beznadziejną.
+

© fot. Dawid Gospodarek