4 / 11
W Bazylice Grobu Bożego polskie elementy to przede wszystkim różne wota, np. ryngrafy żołnierzy przy figurze Matki Bożej Bolesnej. W kościele św. Anny (znanym pielgrzymom m.in. ze świetnej akustyki) polscy żołnierze zamieścili obraz Matki Bożej Ostrobramskiej i tablicę pamiątkową z prośbą o wolność ojczyzny i szczęśliwy powrót do niej (która aktualnie znajduje się w Domu Polskim). Polacy fundowali w kilku świątyniach różne elementy wyposażenia, np. mozaikę pojmania Pana Jezusa w Bazylice Konania przy Ogrodzie Oliwnym – w prawym dolnym rogu dostrzec można polskiego orła. Niedaleko Wieczernika, w kościele Zaśnięcia NMP na Syjonie, jeden z ołtarzy poświęcony jest Matce Boskiej Częstochowskiej.
+

© fot. Dawid Gospodarek