6 / 11
W Muzeum Historii Holokaustu Instytutu Jad Waszem większość drzewek dla Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – osobom ratującym życie Żydom w czasie II wojny światowej, na terenie Polski narażając życie swoje i swojej rodziny – poświęconych jest właśnie Polakom. Na terenie muzeum znajduje się też podarowana przez prezydenta Lecha Wałęsę replika wagonu, jakimi do nazistowskich obozów zagłady transportowano więźniów.
+

© fot. Dawid Gospodarek