8 / 11
Przy bazylice Jezusa Młodzieńca księży salezjanów w Nazarecie istniała Młodsza Junacka Szkoła Powszechna, czego świadectwem są tablice pamiątkowe w języku polskim.
+

© fot. Dawid Gospodarek