10 / 10
Kapliczka „na wodzie” w Piórkowie
Na niedużej wysepce na stawie przy kościele wznosi się drewniana kapliczka brogowa z figurą Jana Nepomucena. Pochodzi z 1762 roku. Dach pokryto gontem. Źródełko, jak głoszą ludowe wierzenia, ma pomóc szczególnie tym parom, które nie mają, a chciałyby mieć dzieci.
+