3 / 10
Kapliczka „na wodzie" w Krasnobrodzie
To kapliczka z XVIII wieku wzniesiona na betonowych słupach, nazywana „Kaplicą Objawień”. W 1640 roku Jakubowi Ruszczykowi objawiła się tu Matka Boża. Ze źródeł pod kaplicą wypływa woda, która, według pątników, ma właściwości lecznicze. W parku wokół kapliczki znajdują się rzeźby ze stacjami różańca.
+

© Olerys/Wikipedia | CC BY-SA 3.0