9 / 10
Kapliczka „na wodzie” w Uniszowicach
Kapliczka na stawie powstała w 1812 roku po przemarszu wojsk napoleońskich na Rosję, na dowód nadziei, jakie Polacy wiązali z Bonapartem. Ponoć tu właśnie w stawie jego żołnierze poili konie. Po latach kapliczka uległa zniszczeniu, zawalił się prowadzący do niej drewniany mostek. Szklana gablota z Matką Bożą została uratowana i w 2015 roku, staraniem mieszkańców, kapliczkę odbudowano.
+

© Archeo16/Wikipedia | Domena publiczna