3 / 10
Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku
Zaliczana do najstarszych świątyń rzymskokatolickich na ziemiach polskich. W 1075 r. wzniesiono świątynię drewnianą, a po jej zniszczeniu, niemal dwa wieki później – murowaną. W XVI w. została przebudowana, a pracami kierował słynny Jan Babtysta z Wenecji. W kryptach spoczywają dawni władcy Polski.
+

© Albin Marciniak/East News