6 / 10
Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie
Jest jedną z największych świątyń w Polsce, wybudowaną na terenie dawnego cmentarza z XIX w. Podczas wojny teren przed katedrą zapisał się dramatycznymi wydarzeniami i rozstrzelaniem kilkudziesięciu osób. W 1997 r. poddana gruntownej renowacji; podwyższono i zabezpieczono mury i wieże katedry.
+

© By Artur Balana - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15902576