9 / 10
Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
Gotycka bazylika z przełomu XIII i XIV w., przebudowana po pożarze w 1540 r. Tragicznych losów doświadczyła również podczas oblężenia przez Armię Czerwoną, kiedy zniszczono aż 70% katedry. Ozdobą są 4 dzwony, każdy o wadze ponad 500 kg i średnicy ponad 1 metra.
+

© Wieslaw M. Zielinski/East News