2 / 9
Rzym
Rzymski pomnik Jana Pawła II jest darem przekazanym miastu w 2011 r. przez katolicką Fundację Silvany Paolini Angelucci. Stanął przed centralnym dworcem kolejowym na znak gościnności i opieki. Rozpostarty płaszcz symbolizuje ofiarę z siebie i poświęcenie dla innych. Rzeźba jest inspirowana zdjęciem, na którym Jan Paweł II żartuje z małym chłopcem, owijając go płaszczem.
+

© Alinaroma|Wikipedia|CC BY-SA 4.0