3 / 9
Częstochowa
Wysoki na 42 m pomnik Jana Pawła II w Częstochowie został wzniesiony w 2013 r. Wykonaną z włókna szklanego figurę ufundował Leszek Łysoń, by podziękować Janowi Pawłowi II za to, że ocalił jego syna od utonięcia.
+

© Greger Ravik|Flickr|CC BY 2.0