8 / 9
Przemyśl
Wzniesiony w 2007 r. w Przemyślu pomnik Jana Pawła II przedstawia Jana Pawła II siedzącego na krześle, z Ewangelią w ręce. W ten sposób symbolicznie ukazano jego rolę jako Bożego posłańca.
+

© Adam Jones|Wikipedia|CC BY-SA 2.0