9 / 9
Loreto
Poświęcona w 2014 r. rzeźba Jana Pawła II w Loreto ukazuje Papieża uśmiechającego się z miłością do przybyszów. W lewej dłoni Ojciec Święty trzyma pastorał zwieńczony krzyżem – symbol wiary. Prawą dłoń wyciąga do przodu w geście błogosławieństwa.
+

© Pivari.com |Wikipedia|CC BY-SA 4.0