11 / 12
Atrybuty świętych w heraldyce
Zamiast postaci świętych, jak już wspomiano, pojawiają się często ich atrubuty. Interesujące przykłady takich przedstawień to korona św. Stefana w herbie Budapesztu, topór, symbol męczeństwa św. Olafa, w godle Norwegii, czy strzały, atrybut św. Idziego, w herbie podtatrzańskiego Popradu (umieszczone zresztą na tle szczytów tatrzańskich). Herb czeskiego regionu kraj ziliński wizerunkem księgi przypomina o chrystianizacji Moraw przez świętych Cyryla i Metodego. Herb Białej Spiskiej od XV w. przedstawia dzwonek – reminiscencja pierwotnego herbu, przedstawiającego św. Antoniego Pustelnika z laską z zawieszonym na niej dzwonkiem. Innym starym przykładem tego typu w Polsce jest korona św. Zygmunta Burgundzkiego w nadanym w 1518 r. przez cesarza Maksymiliana I Habsburga herbie kapituły katedralnej w Płocku – nawiązanie do przechowywanych w katedrze płockiej relikwii tego świętego.
+

© Wikipedia | Domena publiczna