2 / 12
Święci na herbach papieskich
Nawiązania maryjne można znaleźć również na herbach biskupich, w tym papieskich. Np. herb św. Jana Pawła II zawierał pod krzyżem wielką literę M. Maryję symbolizuje też ośmioramienna gwiazda z herbu papieża Franciszka, umieszczona obok symbolu św. Józefa – kwiatu szpikanardu. W herbach św. Piusa X, św. Jana XXIII i bł. Jana Pawła I – trzech papieży, którzy wyboru doczekali jako patriarchowie Wenecji – pojawia się lew z księgą – symbol św. Marka Ewangelisty, patrona miasta. W herbie Benedykta XVI odnajdziemy muszlę św. Jakuba, nawiązanie do pielgrzymowania, a także niedźwiedzia niosącego pakunki. To nawiązanie do legendy o św. Korbinianie, pierwszym patronie diecezji Monachium-Freising, której biskupem był także kard. Ratzinger. Oczywiście każdy papieski herb zawiera też klucze św. Piotra.
+

© mAgul/Wikipedia | CC BY-SA 3.0