3 / 12
Święci archaniołowie
Ciekawą grupę stanowią herby przedstawiające archaniołów. Mamy różne przedstawienia św. Michała – walczącego z diabłem (Archangielsk i Sanok) lub smokiem (Łańcut i Biała Podlaska), stojącego z tarczą i mieczem (co najmniej od XVII w. Kijów, a od niedawna też Iwano-Frankiwsk, dawny Stanisławów), albo z mieczem i wagą, symbolem sądu ostatecznego (herby białoruskiego Nowogródka oraz powiatu wołomińskiego). Te dwa symbole – bez postaci św. Michała – można dostrzec w herbie powiatu jarosławskiego. Archanioła Gabriela przedstawia w scenie zwiastowania herb Supraśla – bez wątpienia w nawiązaniu do słynnego prawosławnego kompleksu cerkwi i monasteru pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i św. Apostoła Jana, tzw. Ławry Supraskiej.
+

© Wikipedia | Domena publiczna